Maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği


İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı, İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Taahhüdü İhlal vb.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

HMK'nun 124/1. Maddesinde bir davada taraf değişikliğinin ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkün olduğu belirtilmekte olup, 3. Fıkrasında ise maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebinin karşı tarafın rızası aranmaksızın hakim tarafından kabul edileceği belirtilmiştir. HMK 124/1. Maddesine göre taraf değişikliğinde karşı tarafın rızası aranması kuralının katı bir şekilde uygulanması gereksiz yargılamalara, usuli işlemlere yol açabileceğinden ve bu madde ile hedeflenmiş olan usul ekonomisi ilkesi ve üstün yararın gözetilmesi ilkesi gereği ALACAKLI SIFATINDA YAPILAN DÜZELTMENİN MADDİ HATAYA VE KABUL EDİLEBİLİR BİR YANILGIYA DAYALI OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR. Somut olayda, takip dayanağı ilamda alacaklının ünvanının olarak Corpatec Korozyon Önleme İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti olduğu yazılı olduğu, ancak takibin maddi hata sonucu Corpatec Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi alacaklı gösterilerek başlatıldığı, ünvanlardaki benzerlik dikkate alındığında bu yanlışlığın kabul edilebilir yanılgı olduğu değerlendirilmelidir. HGK'nun, somut olaya benzer 12.10.2016 tarih ve 2014/12-1190 Esas, 2016/964 Karar sayılı kararında, İCRA TAKİBİNDE İRADİ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAYACAĞINA İLİŞKİN KURALIN MUTLAK OLMADIĞI, MADDİ HATA VE TEMSİLCİDE YANILMA HALLERİYLE SINIRLI OLARAK İSTİSNAİ BAZI HALLERDE İCRA TAKİBİ ESNASINDA DA TARAF DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLECEĞİ KABUL EDİLDİĞİNDEN, İCRA TAKİBİNDE ALACAKLI ADININ FARKLI OLARAK YANLIŞ YAZILMASININ MADDİ HATAYA MÜSTENİT OLDUĞU, bu maddi hatanın giderilmesinin de HMK'nun 124. maddesinin 3. fıkrasında yer alan istisna hükmünün kıyasen uygulanması suretiyle düzeltilmesinin mümkün olduğu, şikayetten sonra maddi hata düzeltilmek suretiyle borçluya icra emri gönderildiği, mahkemece şikayetin konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı, İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 21. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2020/3092 Esas KARAR NO:2021/1494 Karar-YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2021/8055 KARAR NO:2022/834
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel İcra Hukuku” sayfasına dön