Takip talebinde borcun sebebinin gösterilmemesi halinin takibin iptalini gerektirmesi


İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı, İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Taahhüdü İhlal vb.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
20. HUKUK DAİRESİ


DOSYA NO : 2021/254
KARAR NO : 2021/2684
TARİH : 13/10/2021Borçlu hakkında başlatılan ilamsız icra takibinde borçlu tarafından, süresinde, takipte borcun sebebi gösterilmediğinden bahisle takibin ve ödeme emrinin iptalinin talep edildiği, mahkemece şikayetin kabulü ile ödeme emrinin iptaline karar verildiği, davacı tarafından takibi iptaline karar verilmesi gerektiğinden bahisle ilk derece mahkeme kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu görülmüştür.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 58/4. maddesinde; senet, senet yoksa borcun sebebinin, takip talebinde gösterilmesi gerektiği" hususu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 60. maddesinde ise; ödeme emrinin, alacaklı veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması lâzım gelen kayıtları ihtiva edeceği, ödeme emrinin takip talebine uygun olarak düzenlenmesinin zorunlu olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Somut olayda, takip talebinde borcun sebebi "asıl alacak" olarak yazıldığı, ödeme emrinin takip talebine göre hazırlandığı, bu hali ile borcun sebebinin gösterilmediği, icra takibinin neye istinaden başlatıldığının belirsiz kaldığı anlaşılmıştır. Bu eksikliğin ödeme emrinin iptali ile ortadan kaldırılması da mümkün değildir.

O halde mahkemece, şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle ödeme emrinin iptaline karar verilmesi isabetsiz ise de, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediği anlaşıldığından, davacının istinaf başvurusunun kabulü ile HMK'nın 353/1-b.2. maddesi gereğince İlk Derece Mahkeme kararının kaldırılmasına, yeniden esas hakkında şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmiş......
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel İcra Hukuku” sayfasına dön