İCRA TAKİBİNE KONU ALACAK HANGİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ İSE İCRA TAKİBİNDE DE AYNI ZAMANAŞIMI SÜRESİ UYGULANIR


İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı, İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Taahhüdü İhlal vb.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

İCRA TAKİBİNE KONU ALACAK HANGİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ İSE İCRA TAKİBİNDE DE AYNI ZAMANAŞIMI SÜRESİ UYGULANIR. Alacaklı tarafından GENEL HACİZ YOLU YA DA KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLLARINDAN HERHANGİ BİRİNİN TERCİH EDİLMİŞ OLMASI dayanak belge bono niteliğini taşıdığı sürece sonuca etkili olmayıp, HER İKİ HALDE DE ZAMANAŞIMI SÜRESİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE BELİRLENİR. Yine dayanak belgenin anılan niteliği haiz olmaması halinde de SEÇİLEN TAKİP YOLUNA BAKILMAKSIZIN bu kez 6098 sayılı TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 146. maddesinde (mülga 818 sayılı BK.'nun 125.maddesi) düzenlenen 10 yıllık ZAMANAŞIMI SÜRESİ UYGULANACAKTIR. Dairemizce yapılan değerlendirmeler neticesinde; takip dayanağı BONONUN LEHTAR HANESİNİN BOŞ OLDUĞU, bu durumda senet TTK'nın 776.maddesinde öngörülen lehtar unsurunu taşımadığından KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİNDE OLMADIĞI (Yargıtay 12HD.nin 09/04/2012 tarih 2011/26942 esas 2012/11518 karar sayılı ilamı), bu durumda takibe dayanak belgeler adi senet hükmünde bulunduğundan takibin 6098 Sayılı TBK'nun 146. maddesinde (mülga 818 sayılı BK'nun 125. maddesinde) düzenlenen ON YILLIK ZAMANAŞIMINA TABİ OLDUĞU, ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 19. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2021/1870 KARAR NO:2021/2329-YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2022/1395 KARAR NO:2022/7782
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel İcra Hukuku” sayfasına dön