Kesin mühlet kararı diğer müteselsil borçlular hakkında takip yapılmasına engel değildir


İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı, İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Taahhüdü İhlal vb.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

TTK'nun 778. maddesi göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun'un 701 ve 702. maddeleri uyarınca, aval veren kimse, kimin için taahhüt altına girmiş ise tıpkı onun gibi sorumludur. Aval veren, bononun diğer borçlusu ile birlikte müteselsilen sorumlu olur. TTK’nın 724/1. maddesi hükmü gereğince “Kambiyo senetlerinde müteselsil borçluluk esası olduğundan, bu tür senetlerde imzası olan herkes, hamile karşı müteselsilen sorumludur.” Türk Ticaret Kanunu’nda özel hükümler bulunması nedeniyle kambiyo senetlerinde Borçlar Kanunu’nun kefalete ilişkin hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Bu açıklamalar ısşığında, aval veren F. ve M. hakkında Borçlar Kanunun kefalete ilişkin hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.

Davacı şirket hakkında kesin mühlet kararı verilmiş olması, takip alacaklısına karşı takibe konu bono nedeniyle müteselsil sorumlu olan davacı aval veren F. ve M. hakkında takip başlatılmasına engel olmadığından davacıların bu yöndeki istinaf istemi doğru görülmemiştir. (İstanbul BAM 23. HD. T:06/06/2023, E:2021/2489, K:2023/929)
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel İcra Hukuku” sayfasına dön