Haricen tahsil/feragat beyanı dosya alacağına haciz koyan alacaklının haklarını etkilemez


Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
SAKARYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
8. HUKUK DAİRESİ


DOSYA NO : 2021/973
KARAR NO : 2021/1390


İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : KOCAELİ 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 27/05/2021


DAVALI : HASIMSIZ
DAVANIN KONUSU: Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
KARAR TARİHİ : 07/10/2021
KARAR YAZIM TARİHİ: 07/10/2021


Takip alacaklısı tarafından takip borçlusu aleyhine genel haciz yolu ile takip yapıldığı, takibin kesinleşmesi üzerine takip alacaklısı taraf icra mahkemesine başvurarak borçlu tarafın dosya borcunun haricen kendilerine ödediği nedenle dosyanın kapatılması ve dosya kapsamındaki tüm hacizlerin, fekkine yönelik talep gönderdikleri halde müdürlükçe 11/05/2021 tarihli kararı ile taleplerinin reddine karar verildiğini, bu kararın isabetli olmadığını ileri sürerek müdürlük işleminin iptalini, dosyanın kapatılmasını, hacizlerin fekkini, takibin ve hacizlerin yenilenmesine ilişkin yapılan işlemlerin iptaline karar verilmesi talep edilmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda; dosya alacaklısının feragat ve kapatmaya yönelik talebinden önce dosya alacağı üzerine haciz konulduğu nedenle talep haciz alacaklısının haklarını etkilemeyeceğinden onun yönünden hüküm ifade etmeyeceği sonuç ve kanaati ile sonuç olarak şikayet reddine yönelik karar verildiği görülmüştür. İşbu karara karşı şikayetçi takip alacaklısı taraf istinaf yoluna başvurarak sonuç olarak usul ve yasaya aykırı kararın kaldırılmasını, şikayetin kabulü ile Kocaeli İcra Müdürlüğünün dosyasından verilen müdürlük işleminin kaldırılarak icra dosyasının kapatılmasını, bütün hacizlerin fekkine karar verilmesini ve yenilemeye yönelik işlem ve kararın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

İstinaf sebepleriyle birlikte dosyanın bir bütün olarak incelenmesi sonucunda dosya alacaklısının feragat ve dosyanın kapatılması talebinden önce dosya alacağı üzerine haciz konulmasına karar verildiğinden daha sonraki yapılan feragat ve talep haciz alacaklısının haklarını etkilemeyeceğinden onun yönünden hüküm ifade etmez. Diğer bir deyişle haczi geçersiz kılmaz. O halde mahkemece şikayetin reddine yönelik hüküm ve karar isabetli olduğundan istinaf başvurusunun esastan reddine aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davacının istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nın 353/(1)-b-1. maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
....
Dair, İİK'nın 363/1, HMK'nın 346. ve 352. maddeleri uyarınca dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, HMK'nın 362/(1)-a maddesi gereğince miktar itibariyle KESİN olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.07/10/2021
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Haciz ve Kıymet Takdiri” sayfasına dön