İhtiyati Haciz Müzekkeresinde "Haciz" İbaresine Yer Verilip, Fazla Alacak Yazılması


Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Somut olayda, takibe konu 580.000 TL miktarlı bonoya dayalı olarak 20.000 TL'lik kısım için İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

Borçlu hakkında alınan 12.09.2013 tarihli ve 20.000 TL için verilen ihtiyati haciz kararının, 13/09/2013 tarihinde icra müdürlüğüne sunularak takip başlatıldığı, aynı tarihte borçlunun malvarlığına ihtiyati haciz konulmasının talep edildiği, dava tarihi itibariyle takibin kesinleşmediği görülmüştür. Dosyada mevcut icra müdürlüğünün tapu müdürlüklerine yazmış olduğu şikayete konu müzekkereler incelendiğinde "haciz" ibaresinin belirtildiği ve infazının da bu şekilde yapıldığı, tapu sicil müdürlüğündeki şerhlerin de müzekkere uyarınca "icrai haciz" olarak konulduğu ve alacak miktarının 450.000 TL olarak belirtildiği görülmüş olmakla, işlemin niteliği ihtiyati haciz olup müzekkerelerin ihtiyati haciz şeklinde ve 20.000 TL olacak şekilde yazılması gerekirdi.

O halde mahkemece şikayetin kısmen kabulü ile ...... 6. İcra Müdürlüğü'nün 2013/21942 Esas sayılı dosyasında ihtiyati haczin infazına ilişkin icra müdürlüğü işlemlerinin yukarıda izah edildiği şekilde düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. (Yargıtay 12. HD. T:25/05/2021, E: 2021/3977, K:2021/5315)
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Haciz ve Kıymet Takdiri” sayfasına dön