İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tescil Yapılamaması İhalenin Feshi Sebebi


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2011/14974
KARAR NO: 2012/5016


(Karar Tarihi : 21/02/2012)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçiler tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi ihale alıcılarının, icra takibinde yapılan ihaleye katılarak ihale konusu taşınmazı aldıklarını, satış ilanında taşınmazın üzerinde herhangi bir tedbir kararı olduğuna dair bilgi yer almamasına rağmen tescil için tapu sicil müdürlüğüne başvurduklarında taşınmaz üzerinde tedbir kararı olduğu gerekçesiyle tescil taleplerinin reddedildiğini belirterek taşınmazın esaslı vasfında hataya düşürüldüklerinden bahisle ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurdukları, mahkemece, şartname ve satış ilanı düzenlendiği tarihte tedbir kararı olmadığı gerekçesi ile istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK'nun 134. maddesinde ihalenin feshi nedenleri teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Sadece, BK.'nun 226. maddesinde yazılı nedenler de dahil olmak üzere, satış ilanının tebliğ edilmemiş olması, satılan malın esaslı niteliklerindeki hata ve ihaledeki fesat nedenleriyle ihalenin bozulabileceğine değinilmiştir.

İhalenin bozulma nedenleri gerek doktrinde gerekse Yargıtay uygulamasında;

1- İhaleye fesat karıştırılmış olması
2- Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler
3- İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler
4- Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması şeklinde sıralanmıştır.

Somut olayda, dosya kapsamında yer alan ihaleye konu taşınmazın tapu kaydının incelenmesinde, Edirne 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08.10.2009 tarih ve 2009/2 Tereke sayılı mahkeme yazısı uyarınca aynı tarihte ihtiyati tedbir şerhinin işlendiği görülmektedir. Taşınmazın tapu kaydında ihtiyati tedbir şerhinin bulunması ve bu nedenle tescilin yapılamaması, ihale alıcılarının, taşınmazın esaslı vasıflarında hataya düşürülmesi niteliğinde olup, bu husus İİK'nun 134/7. maddesi uyarınca ihalenin feshi sebebi olduğundan mahkemece ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

KARAR : Şikayetçilerin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 21/02/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön