Hayvanların muhafazasının güçlüğü nedeniyle İİK. nun 113. maddesine dayalı olarak satış yapılabileği


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2001/6203
Karar: 2001/6651
Karar Tarihi: 19.04.2001

ÖZET: Somut olayda haczedilen canlı hayvanların muhafazasının güçlüğü nedeniyle İİK. nun 113. maddesine dayalı olarak <canlı hayvanların satılarak parasının icra dosyasına yatırılıp bu paranın dava sonuna kadar alacaklıya ödenmemesine> karar verildiğinden icra müdürlüğünce satışın yapılmasında usulsüzlük yoktur. Başkaca ihalenin feshini gerektiren nedenler de bulunmadığına göre borçlunun isteminin reddine karar vermek gerekir.
(2004 S. K. m. 113, 170, 366) (1086 S. K. m. 428)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 11.04.2001 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: İİK. nun 170/1. maddesine hükmü getirilmiş ise de, Konya İcra Tetkik Mercii Hakimliğinin 07.12.2000 tarih ve 2000/2499-2474 sayılı kararı ile haczedilen canlı hayvanların muhafazasının güçlüğü nedeniyle İİK. nun 113. maddesine dayalı olarak karar verildiğinden icra müdürlüğünce satışın yapılmasında usulsüzlük yoktur. Başkaca ihalenin feshini gerektiren nedenler de bulunmadığına göre borçlunun isteminin reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK. nun 366. ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 19.04.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön