Bankaların OSB Kuruluş Protokolündeki Niteliklere Sahip Olmadığı - İhalenin Feshinin Gerektiği


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2008/22025
KARAR NO : 2009/2034Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi Ö. Yiğit ve borçlu İ.T. San. ve Tic.Ltd.Şti vekilleri tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

1) Şikayetçi Ö.Yiğit'in temyiz dilekçesinin incelenmesinde;

Ö. Yiğit, takibe konu ihalesi yapılan taşınmazda ipotek alacaklısı konumundadır. İİK'nun 134/2.maddesi uyarınca ihalenin feshini isteyecek kişiler, satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye katılan olarak belirtildiğinden ve bu şikayetçi de tapu kaydında ipotek alacaklısı konumunda olduğundan ihalenin feshini isteyebilir. Mahkemece bu şikayetçi yönünden isteğin husumet sebebiyle reddi doğru değildir. Bu şikayetçi yönünden işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken istemin husumet sebebiyle reddi yerinde değildir.

2) Borçlu İ.T. San. ve Tic.Ltd.Şti'nin temyiz dilekçesinin incelenmesinde;

İhalesi yapılan taşınmazın Şanlıurfa 1.Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bölgesinde olduğu icra takip dosyasındaki belgelerden anlaşılmaktadır.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın 15.maddesinin 3.fıkrasında Organize Sanayi Bölgelerince teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrımenkullerin icra yoluyla satışı halinde bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılabilir. Satış ilanında kuruluş protokolünde katılımcı niteliklerine de yer verilir. Kanunun amacı bu bölgede iş yapacak kişilerin katılımcı olmaları koşulunu getirmektir. Bu nedenlerle bölgenin kuruluş protokolündeki niteliklere sahip kişilerin bu yerde mülk sahibi olmaları öngörülmektedir. İhale alıcısı bankanın bu özellikleri taşımadığı Mahkemece re'sen gözetilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi Ö.Yiğit ve borçlu İ.T. San. ve Tic.Ltd.Şti vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 09.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön