OSB Alacağı ile Belediye Emlak Vergisinin (değişiklikten önce) İpotek Karşısındaki Durumu


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
23. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2016/118
KARAR NO : 2018/3574


Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayet davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçiler vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-

Asıl ve birleşen dosyada şikayetçiler vekili, Turgutlu İcra Müdürlüğü'nün 2008/2666 esas sayılı dosyasında 18.11.2011 tarihli sıra cetvelinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, müvekkillerinin borçlu şirkette işçi olarak çalıştığını ve alacaklarını alamadıklarını, sıra cetvelinde ilk iki sırasındaki ipotek alacakları temlik edilmesine rağmen temlik bedeli değil ipotek bedelinin paylaştırmaya esas alındığını, müvekkillerin işçi alacağı 1. sırada imtiyazlı olduğu göz ardı edilerek davalı tarafça Organize sanayiye ödenen arsa tahsis bedeli ve aidatının herhangi bir icra takibi yapılmış olmamasına rağmen ön sırada olması gerektiğine karar verildiğini ve yine Belediye Başkanlığı'na ödenen emlak vergi borcunun da müvekkillerin alacağından sonra olması gerektiğini ileri sürerek, sıra cetvelinin iptalini talep ve şikayet etmiştir.

Asıl ve birleşen dosyada şikayet olunan OSB vekili, şikayetin reddini istemiştir.

Asıl ve birleşen dosyada şikayet olunan Belediye vekili, şikayete cevap vermemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; sıra cetvelinde arsa tahsis bedeli ve aidat tutarına ilişkin alacakların 4562 sayılı kanunun 15/3 maddesi kapsamında olduğu, yine İcra ve İflas Kanununun 206. maddesine göre Belediye'ye ödenmesine karar verilen alacağın sıra cetveline konu taşınmazın emlak vergisi borcuna ilişkin olduğu ve öncelikle ödenmesi gereken alacak olduğu gerekçesiyle, şikayetin reddine karar verilmiştir.

Kararı, şikayetçiler vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayetçiler vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetçiler vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan İcra Mahkemesi kararının İİK’nın 366. maddesi uyarınca ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlerden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön