MTV Ödendikten Sonra Vergi Dairesinin Diğer Alacağı Ödenmeden Mülkiyeti Muhafaza Alacaklısına Ödeme


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/4707 E. , 2019/4715 K.


"İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
ŞİKAYETÇİ :
ŞİKAYET OLUNAN : ...

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-
Şikayetçi vekili, Küçükçekmece 4. İcra Müdürlüğünün 2013/3230 Esas sayılı dosyasından hazırlanan 19.01.2015 tarihli sıra cetvelinde satış bedelinin mülkiyeti muhafaza hakkı mevcut müvekkilleri ile vergi dairesi arasında garameten paylaştırılmasına karar verildiğini, müvekkilinin alacağının rüçhanlı bir alacak olduğunu ve öncelikli olarak ödenmesi gerektiğini ileri sürerek sıra cetvelinin iptalini talep ve şikayet etmiştir.

Şikayet olunan vekili, sıra cetvelinin 6183 Sayılı Kanun'un 21. maddesine uygun düzenlendiğini savunarak şikayetın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savuma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, satıcı durumundaki alacaklı vasıtanın satışından doğan alacağının tamamını almadıkça Vergi Dairesinin alacağa garameten iştirak edemeyeceği, vasıtanın MTV-Trafik Cezaları-OGS gibi ödenmemiş vergilerinin bulunması halinde ise bu vergilerin öncelikle ödeneceği, geri kalan satış bedelinin 1. sırada bulunan şikayetçiye ödenmesi gerektiği gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, şikayet olunan vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayet olunan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayet olunan vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan İcra Mahkemesi kararının İİK’nın 366. maddesi uyarınca ONANMASINA, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 13/j maddesi uyarınca şikayet olunandan harç alınmasına yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 13.11.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön