İhaleden Sonra Dosya Alacağının Temlik Edilmesi Halinde Tescilin İhaleyi Alan Alacaklıya Yapılması Gerekir


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

TAŞINMAZI İCRA İHALESİNDEN EDİNEN FİNANSBANK ADINA BİR SİCİL KAYDI OLUŞMAMIŞ İSE DE Türk Medeni Yasasının 705. maddesi hükmü uyarınca, taşınmazların mülkiyetinin ihale ile Finansbank' a geçmiş olması nedeni ile temlik alacaklısının TEMLİK ALACAKLISI HAYAT VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ ADINA TESCİL TALEBİNİN REDDİNE karar verildiği, bu karara karşı temlik alacaklısı Hayat Varlık A.Ş.’nin şikayet yolu ile icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmaktadır. İİK ' nın 134/1. maddesinde; "İCRA DAİRESİ TARAFINDAN TAŞINMAZ KENDİSİNE İHALE EDİLEN ALICI O TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİ İKTİSAP ETMİŞ OLUR VE MEDENİ KANUN'UN 705/2. MADDESİNDE İSE; "MİRAS, MAHKEME KARARI, CEBRÎ İCRA, İŞGAL, KAMULAŞTIRMA HÂLLERİ İLE KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DİĞER HÂLLERDE, MÜLKİYET TESCİLDEN ÖNCE KAZANILIR. ANCAK, BU HÂLLERDE MALİKİN TASARRUF İŞLEMLERİ YAPABİLMESİ, MÜLKİYETİN TAPU KÜTÜĞÜNE TESCİL EDİLMİŞ OLMASINA BAĞLIDIR" hükümlerine yer verilmiştir. Görülüyor ki CEBRİ İCRA YOLU İLE TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLE SATIN ALINMASI HALİNDE, MÜLKİYET TESCİLDEN ÖNCE İHALE ALICISINA GEÇMEKTEDİR. Yine İİK’nın 135/1. Maddesine göre de “ Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. ..”Tüm dosya kapsamına göre DOSYA ALACAĞI TEMLİK YOLUYLA ŞİKAYETÇİ HAYAT VARLIK A.Ş.’YE DEVREDİLMİŞ İSE DE şikayete konu TAŞINMAZIN MÜLKİYETİ 06.01.2014 TARİHLİ İHALE İLE FİNANSBANK A.Ş.’YE GEÇTİĞİNDEN, müdürlük İİK 134/1. ve 135/1.Madde hükümlerine göre işlem yapmakla yükümlüdür. Bu sebeple TEMLİK ALAN HAYAT VARLIK A.Ş.’NİN TESCİL TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA UYGUN OLUP mahkemece şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetli görülmüştür. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 18. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NO: 2019/1720 KARAR NO:2021/579-YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2021/7130 KARAR NO:2022/260
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön