ALICI, TAŞINMAZI İHALEDEN SONRA BİR BAŞKASINA DEVREDERSE, BİRİNCİ ALICININ HAKLARINA HALEF OLUR


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

İİK.nun 135/2.madde hükmü gereğince “taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akde dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise on beş gün içinde tahliyesi için borçluya ve işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur” hükmünü içermektedir. Anılan hükme göre taşınmaz, borçlu ya da bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise (ihalenin kesinleşmesi üzerine) alıcı, icra dairesinden, borçlunun ya da üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebilir. ALICI, TAŞINMAZI İHALEDEN SONRA BİR BAŞKASINA DEVREDERSE, BİRİNCİ ALICININ HAKLARINA HALEF OLAN BU İKİNCİ ALICI, 135/II HÜKMÜNE GÖRE TAŞINMAZIN TAHLİYESİNİ İSTEYEBİLİR (Prof.Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuk El Kitabı, s.578).Alıcının talebi üzerine icra müdürü, İİK. nun 135.maddesindeki koşulların mevcut olması halinde, bu madde uyarınca taşınmazı işgal eden borçlu ya da üçüncü kişiye tahliye emri göndermek zorundadır. İcra müdürlüğünün bu hususta bir takdir hakkı bulunmayıp tahliye emrinin gönderilmesi zorunludur. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2021/6230 KARAR NO:2021/11682
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön