Rehin Alacağı ile Aynından Doğan Vergi Borcu Ödendikten Sonra Bakiye Kısım İçin Sıra Cetveli Yapılır


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2021/3092 E. 2022/3795 K. 29.06.2022 T.

Özet: Satış bedelinden öncelikle satış ve paylaştırma giderleri çıkarılır, ardından rehin veya ipotek alacaklısının alacağı, ardından da malın veya gayrimenkulün aynından doğan vergi borcu ödendikten sonra kalan bakiye satış bedeli için sıra cetveli düzenlenir.

İcra İflas Kanunu’nun 138/2. fıkrasına göre; “Haciz, paraya çevirme ve paylaştırma gibi bütün alacaklıları alakadar eden masraflar önce satış tutarından alınır ve artan para takip masrafları ve işlemiş faizler dahil olduğu halde alacakları nispetinde paylaştırılır. 6183 sayılı Kanun’un 21/2. fıkrasına göre; “Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.” Anılan madde hükümleri birlikte değerlendirildiğinde,

Satış bedelinden öncelikle bütün alacaklıları ilgilendiren satış ve paylaştırma giderleri çıkarılır, ardından bedeli paylaşıma konu taşınır veya taşınmaz üzerinde rehin veya ipotek bulunması halinde rehin veya ipotek alacaklısının alacağı, ardından da malın veya gayrimenkulün aynından doğan kamu alacakları bulunması halinde anılan kamu alacakları ödendikten sonra KALAN BAKİYE SATIŞ BEDELİ BÜTÜN ALACAKLILARIN ALACAKLARINI KARŞILAMAZSA İİK’NIN 140/1’İNCİ MADDESİ UYARINCA SIRA CETVELİ DÜZENLENİR.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön