Satış Tarihi İtibariyle Kesin Haciz Alacakları Toplamına Ulaşıldığında Diğer Taşınmazlar Satılamaz


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

İİK'nın 109. maddesine göre; "Satış bedeli, haklarında haciz katileşmiş olan alacakların mecmu miktarına baliğ olursa satış tatil edilir." Taşınmazların birinin ya da birkaçının satılması tüm alacakları tatmine yeterli ise, artık bundan sonraki diğer taşınmazların icra müdürlüğünce satışının yapılmaması gerekir.

Dairemizin kaldırma kararından sonra ilk derece mahkemesince dava konusu taşınmazların tapu kaydında bulunan diğer haciz dosyalarının satış tarihi itibariyle hukuki durumu, satış tarihi itibariyle haciz ve rehinlerin ayakta olup olmadığı, borç miktarlarının tespiti için araştırma yapılmış, gelen yazı cevaplarına göre satış tarihi itibariyle taşınmaz kaydı üzerinde bulunan hacizlerden yalnızca satışa konu . İcra Müdürlüğünün 2017/***** Esas sayılı haczinin ayakta olduğu ve satış tarihi itibariyle alacak miktarının 193.478,71 TL, ...... ipotek alacağının 617.786,74 TL, icra müdürlüğü yazı cevabına göre satış masraflarının 12.844,93 TL olduğu anlaşılmakla toplam alacak ve satış masrafı miktarının 824.110,38 TL olduğu, 14:45 saatli satışı yapılan üçüncü ihale itibariyle satış miktarı toplamının 817.070,00 TL olduğu, bu miktarın alacak miktarları ile satış masraflarını karşılamadığı, 15:00 saatli dördüncü ihale itibariyle satış miktarının toplamının 1.069.080,00 TL'ye ulaştığı, bu miktarın alacak miktarları ile satış masraflarını karşıladığından, bu satıştan sonra İİK'nın 109. maddesi uyarınca satışa devam edilmemesi gerekirken 15:15 saatli ..... 4 nolu bağımsız bölüm için yapılan ihalenin feshine karar verilmiş olup, karar bu yönüyle de usul ve yasaya uygundur. (İzmir BAM 8. HD. T:09/05/2023, E:2023/1138, K:2023/1342)
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön