Borçluya biden fazla ödeme emri tebliğ edildiğinde itiraz süresinin başlangıcı


İcra ve İflas Hukukunda Tebligat İşlemleri, Usulsüz Tebligat, Geçerli Tebligat Şartları, Tebligatın İncelenmesi.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

"Borçluya biden fazla ödeme emri tebliğ edildiğinde itiraz süresinin başlangıcının esas alınacağı süre"

T.C. YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
E: 2005/19061
K: 2005/22765
T: 21.11.2005

• BORÇLUYA BİRDEN ZİYADE ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLMESİ
• ŞİKAYET
• İTİRAZ HAKKI

ÖZET : Mahkemece, yerleşik Yargıtay İçtihadına göre aynı dosya üzerinden borçluya birden ziyade ödeme emri tebliğ edildiğinden ilk tebligatın geçerli olduğu görüşü ile şikayetin reddine karar verilmiş ise de, alacaklının ikinci kez borçluya ödeme emri tebliğ ettirmekle borçlu açısından yeniden itiraz hakkı doğmuş bulunmaktadır. O halde, şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi isabetsizdir.
[2004 s. Kanun m. 16]
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Borçlu hakkında alacaklının genel haciz yoluyla başlattığı icra takibinde, borçlunun Mersin ve Ankara'daki adreslerine ayrı ayrı örnek 49 nolu ödeme emri gönderildiği, Mersin'deki adresine 49 nolu ödeme emrinin 12.05.2004; Ankara'daki adresine ise 21.05.2004 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Borçlunun, 21.05.2004 tarihi itibariyle süresinde icra müdürlüğüne başvurarak borca itirazda bulunduğu, icra müdürlüğünce daha önce Mersin'deki adresine 12.05.2004 tarihinde ödeme emrinin tebliğ edildiği gerekçesi ile takibin kesinleştiğinden bahisle borçlunun takibin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi üzerine bu işlemin iptali için borçlunun İcra Mahkemesine şikayette bulunduğu anlaşılmaktadır.
Mahkemece, yerleşik Yargıtay İçtihadına göre aynı dosya üzerinden borçluya birden ziyade ödeme emri tebliğ edildiğinden ilk tebligatın geçerli olduğu görüşü ile şikayetin reddine karar verilmiş ise de, alacaklının ikinci kez borçluya ödeme emri tebliğ ettirmekle borçlu açısından yeniden itiraz hakkı doğmuş bulunmaktadır. O halde, şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 21.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Tebligat İşlemleri” sayfasına dön