16. Hukuk Dairesi 2017/5185 E. , 2018/10 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

16. Hukuk Dairesi 2017/5185 E. , 2018/10 K.


'İçtihat Metni'

MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın onanmasına ve bozulmasına ilişkin yukarda belirtilen ilamın karar düzeltme yolu ile incelenmesi ... ve ... tarafından süresinde istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu. GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Dairemizin 28.12.2015 tarih 2014/15124 Esas, 2015/16332 Karar sayılı ilamının yargılama sırasında ölen davacı ...'in mirasçılarından ... dışında diğer mirasçılarına tebliğ edildiğine dair tebligat parçaları dosyada bulunamamıştır. Hal böyle olunca; ... mirasçılarına (... dışında) Dairemiz ilamının tebliğ edilmiş ise tebligat parçalarının dosyaya konulması, tebligatların yapılmadığının belirlenmesi halinde bu durumun tutanak altına alınması ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde tebliğ edilerek karar düzeltme süresinin beklenmesi ve bu işlemler tamamlandıktan sonra karar düzeltme incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesi GERİ ÇEVRİLMESİNE, 16.01.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2018 Yılı Kararları” sayfasına dön