22. Hukuk Dairesi 2017/20788 E. , 2019/1 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

22. Hukuk Dairesi 2017/20788 E. , 2019/1 K.

'İçtihat Metni'
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

Nisbi harca tabi davalarda, hükmü temyiz eden tarafın başvuru harcı ile birlikte ilam harcının 1/4'ünü peşin olarak yatırması gerekir. (10.05.1965 gün ve 1/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı)
Somut olayda, Dairemizce kararı temyiz eden davalı ... İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz dilekçesinin süresinde temyiz defterine kaydının yapılmış bulunmasına rağmen peşin temyiz harcını yatırdığına dair makbuz dosyada ve UYAP sisteminde bulunamadığı, harç yatırılmış ise makbuzun eklenerek, yatırılmamış ise davalı ... İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.‘nin harcı yatırması için Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 434/3.maddesi uyarınca önel verilmesi, süresi içinde harç yatırıldığı takdirde dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere geri gönderilmesi, süresi içinde harç yatırılmadığı takdirde davalı ... İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilince kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilmesi ve davalı ... Bakanlığının temyizinin incelenmesi yapılmak üzere tekrar Dairemize gönderilmesi için dosyanın mahkemesine geri çevrildiği görülmüştür. Mahkemece Dairemizin Geri Çevirme Kararı üzerinde davalı ... İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekiline muhtıra çıkarıldığı görülmüş ise de; davalı vekiline çıkarılan muhtıranın incelenmesinde muhtıranın davalı vekilinin tebligatı alamama sebebine ilişkin bir araştırma yapılmadan doğrudan avukat katibine tebliğ edildiğinin anlaşılması ile çıkarılan muhtıranın usulüne uygun tebliğ edilmediği aynı zamanda usulsüz tebliğden sonra davalı ... İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilince peşin temyiz harcını yatırdığına dair makbuzun da dosyada ve UYAP sisteminde bulunamadığı görülmüştür.
Bu itibarla; davalı ... İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. vekiline 25.01.1985 gün ve 5/1 sayılı İBK gözönünde tutularak, davalı ... İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.‘nin harcı yatırması için Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 434/3.maddesi uyarınca usulüne uygun tebliğle önel verilmesi, süresi içinde harç yatırıldığı takdirde dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere geri gönderilmesi, süresi içinde harç yatırılmadığı takdirde davalı ... İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilince kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilmesi ve davalı ... Bakanlığının temyizinin incelenmesi yapılmak üzere tekrar Dairemize gönderilmesi için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 07/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2019 Yılı Kararları” sayfasına dön