YARGITAY: "ELEKTRİK BORCUNDAN KİRACI SORUMLUDUR!


Genel Olarak Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici hukuku davaları, Yargı Kararları, Tüketici Başvuru Dilekçe Örnekleri
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, elektrik aboneliği konusunda tarihi bir karara imza attı. Daire, kaçak elektrik kullanım bedelinin abonmanlık sözleşmesini imzalayan mülk sahibinden değil, kiracıdan tahsil edilmesi gerektiğine karar verdi.

Kemalpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin verdiği kararı bozan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, verdiği emsal kararda, şu görüşü dile getirdi:

`Kaçak elektriği davacının kullandığı kanıtlanamadığına göre bilirkişi raporunda açıklanan, ödenmemiş normal tüketim fatura bedeli ve gecikme cezası dışındaki, kaçak kullanım bedeli ve kaçak elektrik kullanımına bağlı olarak hesaplanan ek tüketim (revizyon) bedeli kalemlerinden davacının sorumlu olmayacağının kabulü ile hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde davanın tümden reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir`

İzmir`de yaşayan M.T.` a, Tedaş İzmir Elektrik Dağıtım Kurumu tarafından kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla 11 bin 433 YTL`lik borç bildirildi. M.T. 15 ay önce kiraya verdiği taşınmazını İ.A. adlı şahsın kullandığını, kaçak elektrik kullanım bedelinden kendisinin sorumlu olmaması gerektiğini iddia edip verilen karara itiraz etti. M.T. verilen para cezasının iptali için Kemalpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`ne dava açtı. Mahkeme, kaçak kullanım tutarından davacı abonenin sorumlu bulunduğuna, sayacın dava dışı kiracı tarafından kullanılmasının aboneyi borçtan kurtaramayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. M.T. Yerel mahkemenin verdiği kararı temyiz etti. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiği kararı onadı. Açtığı davadan pes etmeyen M.T. bunun üzerine karar düzeltme talebinde bulundu. M.T. nin yaptığı karar düzeltme talebini inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, daha önce verdiği karardan dönerek, mahkemenin verdiği `red` kararının bozulmasına hükmetti.

Yargıtay, verdiği emsal kararda şu görüşleri dile getirdi: `Davacı, abonesi bulunduğu tarımsal sulama tesisinde kaçak elektrik kullanıldığından bahisle tahakkuk ettirilen borçtan, taşınmazın dava dışı kiracı tarafından kullanıldığını ileri sürerek borçlu olmadığının tespitini istemiştir. Kaçak elektrik kullanımı haksız fiil olup, sonuçlarından haksız fiili işleyen kişi sorumludur. Her ne kadar abone, aboneliğin tesis edildiği taşınmazını kiraya verirken, iptal ettirmediği abone sözleşmesinin yürürlükte olduğu süre içinde taşınmazda oturanların kullandığı normal kullanım bedelinden sorumlu ise de, haksız fiil niteliğinde olan kaçak elektrik kullanımından dolayı sorumlu değildir. Davacı, taşınmazı kiracının kullandığına ilişkin olarak tanık beyanlarına dayanmış, dinlenen tanıklar davacı iddiasını doğrulamış, tanık olarak beyanı alınan İsrafil Atak, kaçak tutanağının tutulduğu dönemde taşınmazı kendisinin kullandığını bildirmiş, davalı yanca taşınmazın kiracı tarafından kullanıldığı hususuna açıkça itiraz edilmemiştir. Öyle olunca kaçak elektriği davacının kullandığı kanıtlanamadığına göre bilirkişi raporunda açıklanan, ödenmemiş normal tüketim fatura bedeli ve gecikme cezası dışındaki, kaçak kullanım bedeli ve kaçak elektrik kullanımına bağlı olarak hesaplanan ek tüketim (revizyon) bedeli kalemlerinden davacının sorumlu olmayacağının kabulü ile hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde davanın tümden reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Açıklanan gerekçelerle temyiz olunan hükmün bozulmasına karar vermek gerekirken Dairemizce zuhulen onandığı bu kez yapılan incelemeden anlaşılmakla davacının karar düzeltme talebinin kabulü ile hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.`
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Tüketici Hukuku & Hakları” sayfasına dön