İSTİFA ETMİŞ MEMURUN İDARİ TAKTİR YETKİSİ İLE GERİ DÖNEBİLECEĞİ


İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

İstifa etmiş devlet memuru idari takdir çerçevesinde geri döneceği

Kategori : İstifa Sonrası Dönüş
Kanun / Madde(ler) : 657 / 92
Tarih : 17 Mart 1988
Kaynak : 3 sayılı bülten, 53. sayfa


Özet : İstifa etmiş bir memurun Kurumun takdir yetkisi sonucunda tekrar memuriyete alınabileceği Hk.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 29.11.1984 tarih ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 92 inci maddesinin ilk fıkrasında; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek İsteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." denilmektedir.

Diğer taraftan, adı geçen Kanununun değişik 97 inci maddesinde ise; "Memurlardan mail ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere; A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler ah» ay geçmeden, B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 İnci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden, C) 95 ncl maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden, D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınmazlar." hükmü yer almaktadır.

Bunlardan başka, 1984, 1985, 1986 ve 1987 yılları Mali Yılı Bütçe Kanunlarının "Kadroların Kullanımı" başlıklı maddelerinde; "...tarihi İtibariyle boş olanlar ile bu tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanların açıktan atama amacıyla kullanılması Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Başbakanlığın İznine tabidir..." amir hükme yer verilmiştir.

Devlet memurluğu görevinden istifa etmek suretiyle ayrılan bir şahsın; yukarıda yer verilen madde hükümleri muvacehesinde ve gerekli prosedürün tamamlanması kaydıyla tekrar memuriyet görevine dönmesinin ilgili kamu kuruluşunun hizmet ihtiyacı ve takdir yetkisi çerçevesinde mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“İdare Hukuku” sayfasına dön