AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK


Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
35. HUKUK DAİRESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
GÖREVLİ DAİREYE GÖNDERME
DOSYA NO: 2018/3744
KARAR NO: 2019/79
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ: 22/02/2018
NUMARASI: 2014/1241 Esas, 2018/122 Karar
DAVANIN KONUSU: Akaryakıt Bayiilik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak
İSTİNAF TARİHİ: 21/12/2018
KARAR TARİHİ: 15/01/2019


Dairemizde bulunan istinaf başvurusunun yapılan açık incelemesi sonunda,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ DÜŞÜNÜLDÜ;
İstinaf isteminde usul işlemleri tamam olduğundan, ilk derece mahkemesinin dosyasındaki bütün belgeler ve dosya hakkındaki dairemiz üyesince düzenlenen rapor incelendi, istinaf başvurusunun ön incelemesinde dosyada dairemizce karar verilmesi için eksiklik bulunmadığı anlaşıldı.Mahkeme: Davanın reddine karar vermiştir.İstinaf sebepleri: Davacı, kararın yanlış olduğunu savunarak kaldırılmasını istemiştir.

GEREKÇE:
Yasal dayanak: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 142. maddesi,Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 1,2,4,352. maddeleri,5235 sayılı kanunun 35/1 maddesi,Hakimler ve Savcılar Kurulu iş bölümü kararı,
Yargılama konusu davada: Davacı, davalı tarafla yapılan bayiilik sözleşmesi gereğince ödenmesi gereken paranın ödenmediğini, cezai şart niteliğindeki alacağın davalıdan tahsil edilerek kendilerine verilmesini talep ve dava etmiştir.

Taraflar arasında yapılan sözleşmenin birden çok sözleşmenin unsurunu taşıdığı, asıl hukuki ilişkinin akaryakıt bayiilik sözleşmesi olduğu, akaryakıt bayiilik istasyonunun kurulabilmesi amacıyla kira akdi yapıldığı, bayiilik sözleşmesinin asıl sözleşme olduğu, kira sözleşmesinin fer'i nitelikte ikincil sözleşme olduğu, akaryakıt bayiilik sözleşmesinin ana unsurunun akaryakıt ticareti olduğu, asıl hukuki ilişkinin ticari alım-satım ilişkisi olduğu,

İstanbul BAM 16. Hukuk Dairesinin 2017/3928-3075 sayılı kararı ve 2017/6662 esas, 2018/60 sayılı kararının bu yönde olduğu,
Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 2012/3083-4685 sayılı 30/03/2012 tarihli,
Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 2012/12348-12945 sayılı 08/11/2012 tarihli kararlarında bu tip sözleşmelerin kira sözleşmesi olarak değerlendirilmediği anlaşılmıştır.

İstinafa konu dosyanın UYAP üzerinden gönderildiği 24/12/2018 tarihi itibariyle istinaf başvurusuna konu ilk derece mahkeme kararını inceleme görevinin dairemiz görevine giren işlerden sayılmadığı, görevli dairenin İstanbul BAM "16" Hukuk Dairesinin "Bayiilik sözleşmesinden kaynaklanan ticari davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar" şeklinde sayılan işlerden olduğundan bu daire tarafından bakılmak üzere HMK 352. maddesine göre dosyanın görevli daireye gönderilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

H Ü K Ü M :Yukarıda açıklanan nedenlerle,
İlk derece mahkemesi kararını incelemeye görevli İstanbul BAM "16" Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE,
Dosya üzerinde, tarafların ve vekillerinin yokluğunda oy birliği ile karar verildi.15/01/2019
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları” sayfasına dön