Yediemine Teslim Edilen Bir Malın Zorla Alınması - Yağma Suçu -


Ceza davaları, Emsal kararlar, İdari yaptırım kararları, Dokümanlar.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T. C. K MADDE 290

Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması

(1) Hükmen hak sahiplerine teslim edilen taşınmaz mallara tekrar elkoyan kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Muhafaza edilmek üzere başkasına resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan taşınır malın bu kişinin elinden rızası dışında alınması halinde hırsızlık, cebren alınması halinde yağma, hileyle alınması halinde dolandırıcılık, tahrip edilmesi halinde mala zarar verme suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Kişinin bu malın sahibi olması halinde, verilecek cezanın yarısından dörtte üçüne kadarı indirilir.
T.C. K-- MADDE 149

Nitelikli yağma

(1) Yağma suçunun;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) (Değişik : 6545 - 18.6.2014 / m.64) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,

e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,

h) Gece vaktinde,

İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.


T.C
YARGITAY
6. CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2012/20739
KARAR NO: 2015/38014
KARAR TARİHİ: 04.03.2015

>YAĞMA SUÇU----HACİZLİ MALIN YEDİEMİN DEPOSUNDAN ZORLA ALINMASI


ÖZETİ: Vergi borcundan dolayı haczedilerek yediemin deposunda bekçi olan mağdura teslim edilen sanığa ait kamyonu, aynı gün yedek anahtarla çalıştırıp götürmek isteyen sanığın müdahale eden mağdura “ne olursa olsun kapıyı kırıp çıkacağım” diyerek mağduru kapıyı açmak zorunda bırakarak aracını alıp çıkması biçimindeki eyleminin TCK.nın 290/2-son cümle yollamasıyla aynı Yasanın 149/1-d maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmelidir. Kamu idarelerinin alacaklarını tahsil etme amacıyla yaptıkları takiplerde haczedilerek yediemine teslim edilen mallara karşı işlenen eylemlerde bu yasa hükmünün uygulanacağı gözetilmeden yerinde ve yasal olmayan gerekçeyle yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Sanığa ait 55 ... 905 plaka sayılı kamyona ait vergi borcundan dolayı araca Bafra Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haciz konulduğu, sanığın olay günü araç ile seyir halinde iken yol üzerinde Tosya Bölge Trafik Ekiplerince durdurulduğu, araca el konularak yediemin otoparkında bekçi olarak görev yapan mağdura teslim edildiği, sanığın aynı gün otoparka gelerek üzerinde bulunan yedek anahtarıyla kamyonu çalıştırıp götürmek istediği esnada kendisine müdahale eden mağdura "ne olursa olsun kapıyı kırıp çıkacağım" diyerek mağduru otoparkın kapısını açmak zorunda bıraktığı ve aracı alarak uzaklaştığı olayda eylemin TCK 290/2-son cümle yollamasıyla 149/1- d maddesine uyduğu ve Kamu idarelerinin alacaklarını tahsil etme amacıyla yaptıkları takiplerde haczedilerek yediemine teslim edilen mallara karşı işlenen eylemlerde bu yasa hükmünün uygulanacağı gözetilmeden yerinde ve yasal olmayan gerekçeyle yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme uygun olarak (BOZULMASINA), 04.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Ceza Hukuku” sayfasına dön