TRAFİK CEZALARININ KESİLMESİNDE İTİRAZ SEBEPLERİNDEN BİRİ OLARAK SÜRENİN ÖNEMİ


Üyelerimizin Gerek Kendi Gerekse Yararlı Hukuki Makaleleri Yayınlayabileceği Bölüm
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Trafik cezalarına itiraz sebeplerinden birisi de süredir. Eğer idare kanunda belirtilen sürede cezayı tebliğ etmezse o halde idari para cezasını ödememek hukuken mümkündür.

Öncelikle idari para cezalarının birden çok sebebi olmakla birlikte, bunların tahsile ilişkin uygulanan kurallar, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik[1]’tir.

Bu Yönetmelik m. 10’da gıyapta kesilen tutanakların tebliğ işlemleri hükmü düzenlenmiştir. 1. fıkradaki hükme göre,

“Trafik idari para cezası karar tutanaklarının tebliği, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 nci maddesinde yer alan soruşturma zamanaşımı süreleri içerisinde yapılır.”

Kabahatler Kanunu 20 nci maddesinde soruşturma zamanaşımı maddesi yer almaktadır. Bu maddeye göre,

“(1) Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idarî para cezasına karar verilemez.

(2) (Değişik: 6/12/2006-5560/33 md.) Soruşturma zamanaşımı süresi;

a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,

b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,

c) Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç, yıldır.

(Ek cümle: 13/2/2011-6111/22 md.) Ancak, 89 uncu maddesi hariç olmak üzere 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olanlar düşer.”

Gıyapta kesilen trafik cezalarından bir çoğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu çerçevesinde kesilmektedir.

O halde, bu kanunlar kapsamında kesilen idari para cezalarının sebebi ne olursa olsun, idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olanlar düşecektir.

Son olarak bir örnekle ifade etmek gerekirse, 2019’un herhangi bir gününde kesilmiş olan trafik cezası en geç 2020’nin sonuna kadar muhatabına tebliğ edilmelidir. Aksi halde idari para cezası zamanaşımına uğrayıp düşecektir.

Bireysel çabalarla trafik cezasını iptal-itiraz ettirmek, başvurusunu yapmak ve bu süreçleri takip etmek uzun ve yorucu olabilmektedir. Böyle hallerde uzman bir avukatlık bürosundan yardım almanız tavsiye edilir.


Av. Muhammet Sefa MUTLU

-----------------------------------

[1] Bu yönetmeliğin adı “Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar İle Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar Ve Defterler Hakkında Yönetmelik” iken 4/4/2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar İle Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar Ve Defterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Makale Kütüphanesi” sayfasına dön