Talimatta kapının açılması şeklinde bir tabir olmaması nedeniyle haciz yapılmaması tazminat sebebi


Maddi, manevi ve diğer tazminat davaları
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

İcra Müdürlüğü’nde talimatın …Talimat numarasını aldığını, masraf ve gerekli yollukların yatırılmasından sonra icra müdürünün hacze gittiğini, icra müdürünün iş yerinin içerisinde haczedilebilecek çok sayıda ayakkabı bulunmasına ve çilingirin hazır olmasına rağmen “TALİMAT YAZISINDA KAPININ AÇILMASI ŞEKLİNDE TABİR OLMAMASINI” gerekçe göstererek haciz yapmadığını, böylelikle İcra İflas Kanunu’nun 80/3 maddesine aykırı davrandığını, kendilerinden yeniden talimat yazısı getirilmesinin istendiğini, her ne kadar ertesi gün yeni talimat yazısı getirilmiş ise de; hacizden haberi olan borçlunun haczin uygulanacağı işyerindeki hacze kabil malları boşalttığını, müvekkilinin böylelikle alacağını tahsil edemediğini, icra müdürünün yapmış olduğu işlemin hukuka uygun olmadığının, İcra Hakimliği’nin ......soruşturma sayılı disiplin soruşturma dosyası kapsamıyla da sabit olduğunu, keza disiplin suçu nedeniyle aylığından kesinti yapılmasına karar verildiğini, İİK 5.madde gereğince davanın Adalet Bakanlığı’na yöneltildiğini belirterek 39.517,71 TL tazminatın tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla davalı idareden olay tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. İCRA MEMURUNUN KUSURU NEDENİYLE DAVACININ TAKİP MİKTARI KADAR ZARARININ OLUŞTUĞU KABUL EDİLMEK GEREKMİŞTİR. Ancak davacının takip hukukunun kendisine tanıdığı haklardan yeterince faydalanmamış olmasının zararın bir miktarda olsa giderilmesine sebep olduğu bu açıdan bakıldığında 818 sayılı Borçlar Kanunun 43 ve 44. Maddeleri uyarınca dosya kapsamındaki tüm kayıt ve belgeler, zararı doğuran olayın gerçekleşme şekli, zarar görenin davranış biçimi nazara alınarak davacının zararının 20.000,00 TL'sinden davalı idarenin sorumlu tutulması gerektiği düşünülmüş tüm bu sayılan nedenlerle davanın kısmen kabulüne karar vermek gerekmiştir. ANKARA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO :2018/231 Esas KARAR NO:2018/584 YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS NO:2019/731 KARAR NO:2020/1989 onama
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Tazminat Hukuku” sayfasına dön