Tedbir kararı bulunmayan müteselsil borçlu hakkında haciz ve satış işlemleri yapılabilir


İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı, İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Taahhüdü İhlal vb.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre . İcra Müdürlüğünün 2018/*** sayılı icra dosyasında takibe dayanak yapılan ilamın . Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 27.06.2018 tarih, 2017/**** E. 2018/*** K. sayılı kararı ile hükme bağlanan inkar tazminatı, yargılama gideri ve vekalet ücreti alacakları olduğu, yargılama neticesinde, icra inkar tazminatı, vekalet ücreti, yargılama giderleri tutarlarının, davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesi yönünde karar verildiği anlaşılmıştır. Bu durumda şikayetçi borçlu H.B. ile diğer takip borçlusu şirket arasında zorunlu takip arkadaşlığı bulunmamaktadır. Buna göre hakkında tedbir kararı bulunmayan takip borçlusu H.B.'e ilişkin olarak, takip işlemlerine devam edilerek haciz ve satış talebinde bulunulmasında yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle; İcra Müdürlüğü'nün 2018/**** sayılı dosyasında aynı doğrultuda gerekçe ile verilen 11.10.2019 tarihli ".. tedbir ve iflas işlemleri diğer borçlu H.B.'i bağlamayacağından satış talebinin reddi talebinin reddine, H.B. hakkında takibin devamına" şeklinde verilen kararda hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

------

Takip borçlusu şirket hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi'nin 2018/**** Esas, 2021/*** Karar numaralı ve 24.02.2021 tarihli kararı ile verilen iflas kararı aralarında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunan davacı borçlu H.B. hakkında yürütülen takip yönünden etki doğurmaz. (İstanbul BAM 20. HD. T:01/12/2022, E:2022/3832, K:2022/3300)
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel İcra Hukuku” sayfasına dön