16. Hukuk Dairesi 2017/5849 E. , 2018/14 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

16. Hukuk Dairesi 2017/5849 E. , 2018/14 K.


'İçtihat Metni'

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Dairemizce yapılan karar düzeltme incelemesi sırasında dava konusu edilen 5384 parsel sayılı taşınmaz hakkında güncelleme çalışmalarının yapılıp yapılmadığı hususunda tereddüt hasıl olmuştur. Bu nedenle çekişmeli taşınmaz hakkında 3402 sayılı Yasa'ya 5831 sayılı Yasa'nın 8. maddesi ile eklenen Ek-4. madde kapsamında kullanım kadastrosu tutanağı veya güncelleme listesi düzenlenip düzenlenmediği, düzenlenmişse askı ilanlarının yapılıp yapılmadığı, kullanım kadastrosu yapılmış ise ilgili kadastro tutanak örneği (Kesinleşme şerhlerini de gösterecek şekilde) veya varsa güncelleme listeleri ile güncelleme askı ilan tutanak örneklerinin Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğünden ayrı ayrı sorulması, gelen cevapların ilgili Hakim tarafından titizlikle incilenerek yeniden geri çevirmeye sebebiyet verilmemesi, eksiklikler tamamlandıktan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 16.01.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2018 Yılı Kararları” sayfasına dön