22. Hukuk Dairesi 2018/16779 E. , 2019/25 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

22. Hukuk Dairesi 2018/16779 E. , 2019/25 K.

'İçtihat Metni'
MAHKEMESİ : 9. Hukuk Dairesi
MAHKEMESİ : ... 1. İş Mahkemesi

Dairemiz 25.09.2017 tarih, 2017/ 36783 esas ve 2017/ 19237 karar sayılı bozma ilamı ile dosyanın İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. ... 1. İş Mahkemesince bozmaya uyularak verilen karara karşı kanun yolu artık istinaf kanun yolu değil temyiz kanun yoludur.
Davalı vekili tarafından istinaf dilekçesi ile başvurduğu kanun yolunun temyiz kanun yolu olarak nitelendirilerek dosyanın Yargıtaya intikal ettirilmesi gerekirken istinaf incelemesi yapılmak sureti ile inceleme yapılması ve karar verilmesi hatalı olduğundan ... Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesinin 2018/ 2271 esas ve 2018/1868 karar sayılı 26.09.2018 tarihli KARARININ BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA karar verilmiştir.
Davalı vekili istinaf ve temyiz dilekçeleri incelendi, Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle; temyiz nedenlerine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 07.01.2019 gününde oybirliği ile kesin olarak karar verildi.Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2019 Yılı Kararları” sayfasına dön