Konkordato Komiserliğinden Alacaklılar Toplantısına davet Örnek İlanı


Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması, Konkordato İşlemleri, Geçici Mühlet, Kesin Mühlet, Matbu Evraklar, Konkordato Projesinin Düzenlenmesi, İflas İşlemleri ve Uygulamaları
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

2018/406 ESAS SAYILI DOSYA
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ

T.C. AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, Borçlu Taşırsan İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ( Adresi: Sıdıkiye Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi No: 35 A/2 Merkez/AĞRI) Hakkında 2018/406 Esas sayılı kararı ile 30.10.2018 tarihinde 3 ay süre ile konkordato mehil kararı verilmiş olup 27/02/2019 tarihinde 12 aylık kesin mühlet kararı verilmiştir.


Kararın Özeti:
Cumali ADLİK, Fettah ÖZMÜŞ ve Yusuf Ziya KAYMAZ’ın konkordato komiseri olarak tayinine,

İ.İ.K’nun 289 maddesi uyarınca mühlet içinde hiçbir takip yapılamayacağı, evvelce başlamış takiplerin duracağı ve ihtiyati haciz kararları uygulanamayacağına matuf amir hüküm karşısında, evvelce yapılan takipler sonucunda fiilen haczedilerek borçludan alınan taşınır mallar var ise, mühletin mahiyeti gereği bu malların mühlet sonuna kadar davacıya iadesine,

İ.İ.K’nun 288’nci maddesi uyarınca mühlet kararının karar tarihinde Basın İlan Kurumu Aracılığı ile ilanına.

İş bu ilan, kararın gereği olarak, Alacaklıların toplantıya davet edilmesi ve müzakerelerin yapılması ile ilgilidir.
Konkordato mühlet Kararı 07.11.2018 tarihi itibari ile 16.11.2018/9704 ilan sıra nosu ile Türkiye Ticaret ve sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.


Alacaklıların, alacaklarını ilanın yapıldığı 15 gün içerisinde komiserliğimize (Adres Kazım Karabekir Mahallesi Eski Karakol Caddesi Efeler Plaza Kat:4 No: 19 (SMMM Cumali ADLİK Ofisi) Merkez / AĞRI) bildirmeleri gerekmektedir.

Alacaklarını bildirmeyenler, borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça “konkordato müzakeresinde” dikkate alınmayacaktır.
26.03.2019 tarihinde saat 14:00 da Kazım Karabekir Mahallesi Eski Karakol Caddesi Efeler Plaza Kat:4 No: 19 (SMMM Cumali ADLİK Ofisi) Merkez / AĞRI Adresinde “Alacaklılar Toplantısı” yapılacaktır.

Toplantı öncesindeki 5 gün içerisinde (18/03/2019-22/03/2019 tarihleri arasında mesai saatleri içersinde) alacaklılar, borçlunun bilgilerini tarafımızdan talep ederek inceleyebileceklerdir.
Adresi tarafımızca belli olan alacaklılara ilanın birer örneği posta ile gönderilecektir.
Alacaklılar Toplantısının yapılacağı 26/03/2019 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde vuku bulacak iltihaklar kabul edilecektir.
Konkordatoya alacak yazdırabilecek alacaklılar, alacakları mühlet kararından önce doğmuş alacaklardır.-----------------------------------------------------------


İLAN
T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/413 Esas
AYDINLIK İNŞAAT HAFRİYAT TAAHHHÜT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET


Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/413 Esas sayılı dosyasında Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 2580 Sicil numarasında kayıtlı Aydınlık İnşaat Hafriyat Taahhhüt Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne açmış olduğu Konkordato Davası nedeni ile Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesince 27.11.2018 tarihinden itibaren 3 Ay Süre ile Geçici Mühlet kararı verilmiş, Geçici Mühlet 2 Ay süre ile uzatılmış ve 16.04.2019 tarihinde 1 Yıl Süre ile Kesin Mühlet kararı verilerek konkordato komiseri olarak Dr. Adem YAMAN ve Avukat Fırat YAĞCI görevlendirilmiştir.

Heyetimizce daha evvelce alacaklılara Basın İlan Kurumu ilan portalında ve Ticaret Sicil Gazetesinde ve ayrıca adresi bilinenlere posta yoluyla “alacaklıların alacağı ihtiva eden belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakeresine kabul edilmeyecekleri” ilan ve ihtarı yapılmıştır.

İcra ve İflas Kanunu’nun 301. maddesi gereğince alacaklılar toplantısına davet ilanı yapma gereği hasıl olmuştur. Bu doğrultuda Aydınlık İnşaat Hafriyat Taahhhüt Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’den alacaklı olup; alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklılarla 26 Mart 2020 Perşembe günü alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Ancak Dünya çapında pandemi haline gelen Covid-19 Salgın Hastalıgı sebebiyle yargılama faaliyetlerine ara verilmiş, 22 Mart Pazar günü Resmi Gazetede yayımlanan 2279 sayılı Çumhurbaşkanı Kararı ile 30 Nisan 2020 tarihine kadar İİK 330 gereğince tüm icra işlemleri durdurulmuştur. Anılan bu nedenlerle İİK 298 gereğince gerçeleştirilecek Alacaklılar Toplantısının gerçekleştirilmesi olanağı 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ortadan kalkmıştır. Anılan bu sebeplerle Alacaklılar Toplantısının ertelenmesinin zorunlu olduğu olduğu değerlendirilmiştir.

Aydınlık İnşaat Hafriyat Taahhhüt Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’den alacaklı olup; alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklılarla aşağıda belirtilen yer ve yeni tarih- zamanda konkordato projesinin müzakeresi için toplantı yapılacaktır.


Alacaklılar, alacaklılar toplantısından önceki yedi (7) gün içinde borçlunun muamele merkezi olan Çan Yolu 5. Km Merkez Çanakkale adresinde bulunan kayıt ve hesaplarını mesai gün ve saatlerinde Komiser Heyetimizin refakatinde inceleyebileceklerdir. İcra ve İflas Kanunun 302. maddesi gereğince sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilecek olup, toplantının bitimini takip eden yedi (7) gün içinde gerçekleşen iltihaklar da İcra ve İflas Kanunu 302/6 maddesi uyarınca kabul olunacaktır.

Toplantıya ve oylamaya katılacak veya sonradan oylamaya iltihak edecek gerçek kişi alacaklıların kimliklerini (ve fotokopisini), tüzel kişi alacaklıların ise temsilcilerinin yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini (ve fotokopisini), eğer alacaklıyı temsilen üçüncü kişi katılacaksa bu kişiye “alacaklılar toplantısına katılma, sulh olma ve ibra etme” yetkilerinin verildiğini gösterir noter huzurunda düzenlenen yetki belgesini, avukat aracılığıyla katılım sağlanacak ise “sulh olma ve ibra etme” yetkisini de kapsayan vekaletnamenin onaylı suretini toplantı esnasında yanlarında bulundurmaları ve ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantı tarihi : 04.05.2020 Pazartesi
Toplantı yeri : Şirket Merkezi Çan Yolu 5. Km Merkez Çanakkale
Rehinli Alacaklar Toplantı Saati : 14.00-16.00
Adi Alacaklar Toplantı Saati : 16.00-18.00


KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Dr. Adem YAMAN Avukat Fırat YAĞCI


Alıntı İlan.gov.tr'den....
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Konkordato & İflas” sayfasına dön