TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI


Genel Olarak Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici hukuku davaları, Yargı Kararları, Tüketici Başvuru Dilekçe Örnekleri
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/12357
KARAR: 2013/13328

Taraflar arasındaki tüketicinin açtığı tüketici kredisinden kaynaklanan davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı bankadan 2009 yılında kredi sözleşmesi ile kredi kullandığını, ancak 1300 TL dosya masrafı, 1.601 TL yeniden yapılandırma komisyon ücreti olmak üzere toplam 2.901 TL kesinti yapıldığını, İlçe Tüketici Hakem Heyetinden bu konuda karar aldığını,bankanın buna riayet etmediğini belirterek,2901 Tl nin davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, hakem heyeti kararının ilam mahiyetinde bulunduğu bu nedenle davacının hukuki yararı bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

4077 sayılı Yasanın 22.maddesi gereğince; değeri beş yüz milyon liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru zorunlu olup, bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararların tarafları bağlayacağı, bu kararların ise İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği kararın kesin olduğu, değeri beş yüz milyon lira ve üstündeki uyuşmazlıklarda ise tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri kararların ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği, kararların bağlayıcı veya delil olacağına ilişkin parasal sınırların ise her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artacağı belirtilmiştir. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5.maddesindeki düzenleme ise büyükşehir statüsünde bulunan illerde kurulan il hakem heyetleri ile büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde kurulu ilçelerdeki hakem heyetlerinin görev sınırını belirlemeye ilişkin olup, bu heyetlerce verilecek kararların miktar itibariyle bağlayıcılığına dair bir düzenleme içermemektedir.

4077 sayılı yasanın 22.maddesinde belirlenen kesinlik sınırı 01.01.2012 tarihi itibariyle 1.161,67 TL olarak belirlenmiş olup, davaya konu olan bedelin 2.901 TL olduğu nazara alındığında, kararın infaz edilmesi mümkün olmayıp, ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca davacının eldeki davayı açmasında hukuki yararı bulunduğunun kabulü ile, mahkemece taraf delilleri toplanarak, işin esasına girilmek suretiyle hüküm tesisi gerekirken, davanın hukuki yarar yokluğu nedeni ile reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup , bozma nedenidir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 21.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Tüketici Hukuku & Hakları” sayfasına dön