TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İLAMLI İCRAYA KONU EDİLEBİLMESİ


Genel Olarak Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici hukuku davaları, Yargı Kararları, Tüketici Başvuru Dilekçe Örnekleri
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ


E. 2016/118
K. 2016/8749
T. 12.5.2016


• TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İLAMLI İCRAYA KONU EDİLEBİLMESİ ( Değeri Beş Yüz Milyon Lira ve Üstündeki Uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Verecekleri Kararların Ancak Tüketici Mahkemelerinde Delil Olarak İleri Sürülebileceği - Parasal Sınır 1.1.2013 Tarihi İtibariyle 1.191,52 TL Olduğu/Tüketici Hakem Heyetinin Kararına Konu Miktar Belirtilen Parasal Sınırın Üzerinde Olduğundan Ancak Tüketici Mahkemelerinde Delil Olarak İleri Sürülebileceği ve İlamlı Takip Yapılamayacağı )

• TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Değeri Beş Yüz Milyon Lira ve Üstündeki Uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Verecekleri Kararların Ancak Tüketici Mahkemelerinde Delil Olarak İleri Sürülebileceği - Parasal Sınır 1.1.2013 Tarihi İtibariyle 1.191,52 TL Olduğu/Tüketici Hakem Heyetinin Kararına Konu Miktar Belirtilen Parasal Sınırın Üzerinde Olduğundan Ancak Tüketici Mahkemelerinde Delil Olarak İleri Sürülebileceği ve İlamlı Takip Yapılamayacağı )

• TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI BAĞLAYICILIK SINIRI ( Değeri Beş Yüz Milyon Lira ve Üstündeki Uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Verecekleri Kararların Ancak Tüketici Mahkemelerinde Delil Olarak İleri Sürülebileceği - Parasal Sınır 1.1.2013 Tarihi İtibariyle 1.191,52 TL Olduğu/Tüketici Hakem Heyetinin Kararına Konu Miktar Belirtilen Parasal Sınırın Üzerinde Olduğundan Ancak Tüketici Mahkemelerinde Delil Olarak İleri Sürülebileceği ve İlamlı Takip Yapılmaması Gerektiği )
4077/m. 22

ÖZET : Borçlu vekili 2013 yılı Tüketici Hakem Heyeti kararları bağlayıcılık sınırının 1.191,52 TL olduğunu, kararda ürünün yenisi ile değiştirilmesi, aynı ürün yok ise fatura bedeli tutarı olan 1.575,00 TL'nin iadesine karar verildiğini, bağlayıcılık sınırının üzerinde bulunan değerin tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceğini belirtilerek takibin iptalini istemiştir.

Değeri beş yüz milyon lira ve üstündeki uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri kararların ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği, kararların bağlayıcı veya delil olacağına dair parasal sınırların ise her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artacağı belirtilmiştir.

Madde metninde atıf yapılan parasal sınır 1.1.2013 tarihi itibariyle 1.191,52 TL olarak belirlenmiştir. Tüketici Hakem Heyetinin kararına konu olan miktarın 1.575,00 TL olduğu dikkate alındığında, ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği ve ilamlı takip yapılamayacağı anlaşılmaktadır. Şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu vekili 2013 yılı Tüketici Hakem Heyeti kararları bağlayıcılık sınırının 1.191,52 TL olduğunu, kararda ürünün yenisi ile değiştirilmesi, aynı ürün yok ise fatura bedeli tutarı olan 1.575,00 TL'nin iadesine karar verildiğini, bağlayıcılık sınırının üzerinde bulunan değerin tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceğini belirtilerek takibin iptalini istemiştir.

Mahkemece sınırın belirlenmesinde takip tarihine bakılması gerektiği, takip tarihi ve dava tarihi itibariyle talep konusu alacağın değerinin parasal sınırın altında kaldığı gerekçeleriyle şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

4077 Sayılı Kanun'un 22.maddesi gereğince; değeri beş yüz milyon liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetine başvuru zorunlu olup, bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararların tarafları bağlayacağı, bu kararların ise İcra ve İflas Kanunu'nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirileceği, tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği kararın kesin olduğu, değeri beş yüz milyon lira ve üstündeki uyuşmazlıklarda ise tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri kararların ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği, kararların bağlayıcı veya delil olacağına dair parasal sınırların ise her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artacağı belirtilmiştir.
Madde metninde atıf yapılan parasal sınır 1.1.2013 tarihi itibariyle 1.191,52 TL olarak belirlenmiştir. Tüketici Hakem Heyetinin kararına konu olan miktarın 1.575,00 TL olduğu dikkate alındığında, ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği ve ilamlı takip yapılamayacağı anlaşılmaktadır.

Mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle Mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle 6100 Sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 27,70 TL peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 12.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İletiyi düzenle
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Tüketici Hukuku & Hakları” sayfasına dön