Aracın pert kaydının olması gizli ayıptır.


Genel Olarak Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici hukuku davaları, Yargı Kararları, Tüketici Başvuru Dilekçe Örnekleri
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Aracın pert kaydının olması gizli ayıptır.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2014/96 K. 2014/14442 T. 5.5.2014.

ÖZET: Davalıların sorumluluğuna gidilmesine karşın pert kaydının davacı yanca da tespitinin mümkün olması nedeni ile tespit edilen zararın %30’u oranında müterafik kusur indirimi yapılarak hüküm kurulmuştur. Oysa ki araç üzerinde pert kaydının bulunması gizli ayıp niteliğinde olup davacıya kusur atfedilemez. Bu husus gözetilmeden yazılı şekilde kusur indirimi yapılması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

DAVA ve KARAR: Davacı, davalıdan dava konusu ikinci el aracı 28/05/2009 tarihinde satın aldığını, aracı almadan önce diğer davalı (…) Oto’ya kontrol için götürdüğünde araçta yalnızca lokal boyalar olduğunun tespit edildiğini, buna güvenle aracı satın almasına karşın aracın 2008 yılında perte ayrılmış olduğunu daha sonra öğrendiğini belirterek uğradığı zararın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 10.000 TL’sinin satış tarihinden ticari faizi ile davalılardan tahsilini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 5600 TL değer kaybının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı (…) Oto Aş tarafından temyiz olunmuştur.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı eldeki davası ile, aracı almadan önce davalı (…) Oto Aş tarafından yapılan ayıplı hizmet nedeni ile pert kaydı olmasına karşın diğer davalıdan aracın alınması nedeni ile uğradığı zararın tazminini istemiştir.

Mahkemece, davalıların sorumluluğuna gidilmesine karşın pert kaydının davacı yanca da tespitinin mümkün olması nedeni ile tespit edilen zararın %30’u oranında müterafik kusur indirimi yapılarak hüküm kurulmuştur. Oysa ki araç üzerinde pert kaydının bulunması gizli ayıp niteliğinde olup davacıya kusur atfedilemez. Bu husus gözetilmeden yazılı şekilde kusur indirimi yapılması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bendde açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının reddine, ikinci bendde açıklanan nedenle kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 5.5.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Tüketici Hukuku & Hakları” sayfasına dön