Avukatın azil olduğu halde parayı tahsil için hacze geleceğini söyleyerek borçluyu ödemeye ikna edip


Ceza davaları, Emsal kararlar, İdari yaptırım kararları, Dokümanlar.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Avukatın azil olduğu halde parayı tahsil için hacze geleceğini söyleyerek borçluyu ödemeye ikna edip parayı alması nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur

Özet:
Avukat olan sanığın, müvekkili şirket tarafından azledildiği ve azilnamenin sanığa 01.08.2005 tarihinde tebliğ edildiği, bu tarihten sonra sanığın müvekkili A... İnş. Tur. Nak. San. Ltd. Şti.'ne borçlu olan tanık H.. Ö..'den 4000 Euro parayı aldığı, vekalet ilişkisinin sona erdiğini bilmeyen tanığın ödeme yapmak istememesi üzerine yetkisi olmadığı halde parayı almak için tanığa parayı icra kanalıyla tahsil edeceğini söylediğinin anlaşılması karşısında; eyleminin TCK'nın 158/1-i maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğu Kanun No:5237 Madde No:158 Fıkra:Tümü


T.C.
Yargıtay 4. Ceza Dairesi
Esas No:2015/27959
Karar No:2016/1077Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;
Avukat olan sanığın, müvekkili şirket tarafından azledildiği ve azilnamenin sanığa 01.08.2005 tarihinde tebliğ edildiği, bu tarihten sonra sanığın müvekkili A... İnş. Tur. Nak. San. Ltd. Şti.'ne borçlu olan tanık H.. Ö..'den 4000 Euro parayı aldığı, vekalet ilişkisinin sona erdiğini bilmeyen tanığın ödeme yapmak istememesi üzerine yetkisi olmadığı halde parayı almak için tanığa parayı icra kanalıyla tahsil edeceğini söylediğinin anlaşılması karşısında; eyleminin TCK'nın 158/1-i maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, eylemin vasıflandırılmasında hata yapılarak aynı Kanunun 155/1. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğunun kabulü ile şikayet yokluğundan davanın CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca düşmesine karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 21.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Ceza Hukuku” sayfasına dön