Herhangi Bir Haciz İşlemi Yapılmadığından Manevi Tazminat Talebinin Reddi


Maddi, manevi ve diğer tazminat davaları
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Esas: 2012/8888, Karar: 2012/14259 İçtihat


Haksız yere bir kimsenin mallarının haczettirilmesi, o kimsenin şeref ve haysiyetini ihlal eden, kişilik haklarına saldırı teşkil eden ve manevi tazminatla sorumlu tutulmayı gerektiren bir davranış ise de; davacı hakkında yapılan takipte davacı borçlunun evinde veya iş yerinde herhangi bir haciz işlemi yapılmadığından manevi tazminat isteminin reddi gerekir.

(Karar Tarihi : 01.06.2012)

"Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, eski ____ Bayii olduğunu, davalının ____ internet hizmetinin abonesi olduğunu, borcun ödenmediği gerekçesiyle hakkında icra takibi yapıldığını belirterek 7500 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, 1600 TL manevi tazminata hükmedilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, haksız haciz sebebiyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Haksız yere bir kimsenin mallarının haczettirilmesi, o kimsenin şeref ve haysiyetini ihlal eden, kişilik haklarına saldırı teşkil eden ve BK'nun 49. maddesi gereğince manevi tazminatla sorumlu tutulmayı gerektiren bir davranıştır. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, ____ aboneliği sebebiyle davacı hakkında icra takibi yapılmış, daha sonra da takip konusu borç sistemden düşürülmüştür. Yapılan takipte davacı borçlunun evinde veya iş yerinde herhangi bir haciz işlemi yapılmamıştır. Bu sebeple manevi tazminatın şartları oluşmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

KARAR : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz edilen kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 23,80 TL. temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 01.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Tazminat Hukuku” sayfasına dön