Avukatın, İcra Takibine Konu Alacağı Tahsil Edip Müvekkile Ödeme Yapmaması


Ceza davaları, Emsal kararlar, İdari yaptırım kararları, Dokümanlar.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
Esas: 2013/3196
Karar: 2014/19394
Karar Tarihi: 20.11.2014

* AVUKATIN MÜVEKKİLİ LEHİNE BAŞLATTIĞI İCRA TAKİBİNE KONU ALACAĞI TAHSİL EDİP MÜVEKKİLİNE ÖDEME YAPMAMASI ( Sanığın Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Çok Üzerinde Olacak Şekilde Tahsil Ettiği Parayı Mal Edindiği/ Müvekkili Lehine Açtığı Davanın Duruşmalarına Mazeretsiz Olarak Katılmadığı ve Davanın Reddedildiği - Müvekkili Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedildiği/Görevi İhmal ve HizmeT Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçlarının Oluştuğu )

* VEKİLİN MAZERETSİZ OLARAK DURUŞMALARA KATILMAMASI VE DELİLLERİNİ SUNMAMASI ( Davanın Reddedildiği - Müvekkili Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedildiği/Avukatın Görevi İhmal ve Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçlarından Mahkumiyetine Karar Verileceği )

* GÖREVİ İHMAL VE HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Avukatın Duruşmalara Mazeretsiz Olarak Katılmadığı ve Davanın Reddedilmesiyle Müvekkili Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedildiği/Müvekkili Lehine Başlattığı İcra Takibine Konu Alacağı Tahsil Ettiği ve Müvekkiline Hiçbir Ödeme Yapmadığı - Sanığın Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Çok Üzerinde Olacak Şekilde Tahsil Ettiği Parayı Mal Edindiği/Görevi İhmal ve HizmeT Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçlarının Oluştuğu )

5237/m. 155

ÖZET : Katılanın avukat olan sanığa vekaletname verdiği, manevi tazminat talebinde bulunulduğu, sanığın duruşmalara katıldığı, delillerini sunması için süre verilen sanığın mazeret bildirmeden sonraki duruşmaya katılmadığı, kesin süre verildiği, sanığın bir sonraki duruşmaya da katılmaması üzerine davanın reddedildiği, katılanın aleyhine vekalet ücretine hükmedildiği anlaşılmıştır. Yine sanık, başka bir dava neticesinde katılan lehine icra takibi başlatmış, dosya bedelini tahsil etmesine rağmen katılana herhangi bir ödeme yapmamıştır.

Sanık hakkında yakalama kararı bulunduğu için duruşmalara gelemediğini, katılandan cüzi bir ücret alıp hesabından harcama yapmak zorunda kaldığını beyan etmesine karşın, yaptığı harcamaların nelerden ibaret olduğunu ispat edememiş, mazeret bildirmeksizin ve başka bir avukata yetki belgesi vermeksizin duruşmalara katılmamıştır. Dosya içerisindeki ibranameden de anlaşıldığı üzere icra takibine konu alacağı tahsil etmiş olması ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin çok üzerinde olacak şekilde tahsil ettiği parayı mal edinmesi karşısında görevi ihmal ve hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma suçlarının oluştuğu kabul edilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması,malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

... isimli otelde çalışan katılanın işten çıkartılması üzerine avukat olan sanığa vekaletname verdiği, sanığın bu kapsamda Manavgat 1. Sulh Hukuk Mahkemesine dava açarak katılanın sorumlusu olduğu odalardan birisinde kalan turistlerin eşyalarının çalınması nedeni ile çırıl çıplak soyularak üzerinin aranması nedeni ile manevi tazminat talebinde bulunduğu, 2010/534 esas sayılı dosya üzerinden yapılan yargılamada sanığın 28.05.2010 ve 30.06.2010 tarihli duruşmalara katıldığı, 30.06.2010 tarihli duruşmada mahkeme tarafından delillerini sunması için süre verilen sanığın mazeret bildirmeden 28.07.2010 tarihli duruşmaya katılmadığı, bunun üzerine 10 günlük kesin süre verildiği, sanığı bir sonraki duruşmaya da katılmaması üzerine davanın reddedildiği, katılanın aleyhine 600,00 TL vekalet ücretine hükmedildiği, yine sanığın, iş mahkemesinde açtığı dava neticesinde Manavgat 3. İcra Müdürlüğünün 2009/3452 esas sayılı dosyası kapsamında işveren aleyhine 1.200,00 TL asıl alacak ve 89,30 TL faiz olmak üzere 1289,30 TL bedelinde icra takibi başlattığı, bir sureti dosya içerisine alınan 15.03.2010 tarihli ibranameye göre toplam 1.568,3 TL'yi tahsil etmesine rağmen katılana herhangi bir ödeme yapmadığı somut olayda; sanığın taahhüdü ihlal suçu nedeni ile hakkında yakalama kararı bulunduğu için duruşmalara gelemediğini, katılandan cüzi bir ücret alıp hesabından harcama yapmak zorunda kaldığını beyan etmesine karşın, yaptığı harcamaların nelerden ibaret olduğunu ispat edememesi, mazeret bildirmeksizin ve başka bir avukata yetki belgesi vermeksizin duruşmalara katılmaması, dosya içerisindeki ibranameden de anlaşıldığı üzere icra takibine konu alacağı tahsil etmiş olması ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin çok üzerinde olacak şekilde tahsil ettiği parayı mal edinmesi karşısında görevi ihmal ve hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma suçlarının oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.


SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 20.11.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Ceza Hukuku” sayfasına dön