1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

İcra Mahkemesince Verilen Tedbirin Kaldırılması için Nihai Kararın Kesinleşmesi Gerekmez

Gönderilme zamanı: 10 Ara 2021, 15:35
gönderen Hepsihukuk
İCRA MAHKEMESİNCE VERİLEN TEDBİR KARARI, HMK'nun 397/2. maddesi kapsamında olmayıp, İcra ve İflas Kanunu'nda özel olarak düzenlenmiş takip hukukuna özgü bir karardır. İCRA MAHKEMESİNİN VERDİĞİ KARARLAR şekli hukuka ilişkin olup verildikleri anda sonuç doğururlar, KESİNLEŞMELERİNE GEREK YOKTUR. Bu nedenle İCRA MAHKEMESİNCE VERİLEN TEDBİR KARARLARI, KARAR TARİHİ İTİBARİ İLE SON BULUR. İcra mahkemesince verilen nihai kararda, bu tedbir kararının (takibin geçici olarak durdurulmasına ilişkin kararın) kaldırılmasına ve takibin devamına şeklinde bir karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/670 KARAR NO:2020/3797