İşgal Edilen Taşınmazın Tahliye Edilerek İdareye Teslimi


Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Tapu İptali ve Tescili davası, Tapu Sicili, Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış Vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Muvazaa, Taşınmaz Mülkiyeti, Sükna, İntifa Hakkı, Şufa Hakkı, Ecri Misil davaları, Borçlar Kanunu'nun Kiralar ile ilgili Hükümleri, Tahliye davaları, Kira Sözleşmeleri, Tahliye
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanun'unun 5737 Sayılı Kanunun 79/c maddesi ile değişik “ECRİMİSİL VE TAHLİYE”başlıklı 75.maddesinin 3 ve 4.fıkrasında; “KİRA SÖZLEŞMESİNİN BİTİM TARİHİNDEN İTİBAREN İŞGALİN DEVAM ETMESİ HALİNDE, SÖZLEŞMEDE HÜKÜM VAR İSE ONA GÖRE HAREKET EDİLİR. AKSİ HALDE ECRİMİSİL ALINIR. İŞGAL EDİLEN TAŞINMAZ MAL, İDARENİN TALEBİ ÜZERİNE BULUNDUĞU YER MÜLKİYE AMİRİNCE EN GEÇ ONBEŞ GÜN İÇİNDE TAHLİYE ETTİRİLEREK, İDAREYE TESLİM EDİLİR.” hükmü bulunmaktadır. BU MADDE ÖNCELERİ SADECE HAZİNE tarafından bu kanun hükümlerine göre kiraya verilen taşınmazlar hakkında uygulanırken, 5393 Sayılı BELEDİYE KANUN'UNUN 15/P-3 MADDESİ HÜKMÜYLE BELEDİYE TAŞINMAZLARI
5538 Sayılı Kanun'un 26/b maddesi uyarınca İL ÖZEL İDARELERİ ve son olarak 5737 Sayılı Kanun'un 79/c maddesi uyarınca VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZLAR HAKKINDA DA UYGULANMASI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

Bu madde ile ADI GEÇEN KURUMLARA TAHLİYE KONUSUNDA BİR AYRICALIK TANINMIŞTIR. Yasa, süre bitiminden itibaren ecrimisil alınacağını hüküm altına aldığından, 2886 Sayılı Yasanın 1.maddesi uyarınca usulüne uygun yeni bir kira sözleşmesi yapılmadıkça kiracıyı fuzuli şagil kabul etmek gerekir.Somut olayda, dava konusu ……. adresindeki TAŞINMAZIN DAVACI İDARE TARAFINDAN 11/11/2013 TARİHİNDE BİR YIL SÜRELİ OLARAK İHALE USULÜ DAVALILARA KİRALANDIĞI anlaşılmıştır. Taraflar arasındaki KİRA İLİŞKİSİ, 1 YILLIK SÖZLEŞME SÜRESİNİN BİTİMİ İLE SONA ERDİĞİNDEN davacı İDARE İİK.NUN 269 VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE, KİRALANAN GAYRİMENKULÜN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİNİ İSTEYEMEYECEĞİ gibi, SÖZLEŞMENİN BİTİM TARİHİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ALACAKLARI DA KİRA ALACAĞI ADI ALTINDA TAKİP KONUSU YAPAMAYACAĞINDAN (Yargıtay 8 HD'nin 2017/5600 E, 2018/13052 K sayılı emsal kararı) mahkemece, davanın reddine karar verilmesi isabetli olmuştur.

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2020/828 KARAR NO: 2021/2405 – YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2021/13298 KARAR NO:2022/924
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Kira Hukuku” sayfasına dön