KONKORDATO KESİN MÜHLETİ İÇİNDE İCRA VEZNESİNE GİREN PARANIN ALACAKLIYA ÖDENİP ÖDENMEYECEĞİ


Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması, Konkordato İşlemleri, Geçici Mühlet, Kesin Mühlet, Matbu Evraklar, Konkordato Projesinin Düzenlenmesi, İflas İşlemleri ve Uygulamaları
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Dava Asliye Ticaret Mahkemesince verilen KONKORDATO KESİN MÜHLETİ İÇİNDE İCRA VEZNESİNE GİREN PARANIN ALACAKLIYA ÖDENİP ÖDENMEMESİ HUSUSUNDA TOPLANMAKTADIR. Bu arada İŞÇİLERİN İŞ İLİŞKİSİNE DAYANAN VE İFLASIN AÇILMASINDAN ÖNCEKİ BİR YIL İÇİNDE TAHAKKUK ETMİŞ İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAKLARI İİK NUN 206. MADDESİ KAPSAMINDA BİRİNCİ SIRADA YER ALAN İMTİYAZLI ALACAKLARDIR. Maddede geçen BİR YILLIK SÜRENİN HESABINDA AYNI MADDE KAPSAMINDA ALACAK HAKKINDA AÇILMIŞ DAVANIN DEVAM ETTİĞİ SÜRE HESABA KATILMAYACAKTIR. Bu düzenlemeler İŞÇİYİ KORUMA AMAÇLI OLUP, İFLASIN AÇILMASINDAN ÖNCESİNE İLİŞKİN BİR YILLIK SÜRE ALT SINIR OLARAK ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR. Buna göre KONKORDATO MÜHLET KARARI VERİLMESİNDEN EN FAZLA BİR YIL ÖNCESİNE İLİŞKİN VE MÜHLET SÜRESİ İÇİNDE DOĞAN İŞÇİ ALACAKLARI BU MADDE KAPSAMINDA KABUL EDİLMELİDİR. Takibe konu ilama ilişkin dava 2014 yılında açılmış olup 26.09.2017 tarihinde son bulmuştur. KONKORDATO MÜHLETİNE İLİŞKİN DAVA İSE 28.01.2019 TARİHİNDE AÇILMIŞ olup tazminata ilişkin mahkeme kararının verildiği andan itibaren bir yıllık sürenin geçirilmesinden sonra davanın açıldığı nazara alındığında artık işçi alacağının tedbir kararı kapsamı dışında olduğunun kabulü mümkün bulunmamaktadır.. Her ne kadar icra dosyasında tehiri icra kararı dolayısı ile infazın yapılamadığı bu nedenle bir yıllık sürenin iradi olarak geçirilmesinin söz konusu olmadığı iddia edilebilirse de TEHİRİ İCRA KARARININ BULUNMASI BİR YILLIK SÜRENİN HESABINDA SONUCA ETKİLİ DEĞİLDİR. Açıklamalar karşısında TAKİBE KONU İŞÇİ ALACAĞI İİK NUN 294/2. MADDESİ KAPSAMINDA OLMADIĞINDAN TEDBİR SÜRESİ İÇİNDE TEMİNAT MEKTUBUNUN BOZDURULMASI BİR BAŞKA ANLATIMLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDBİRE AYKIRI OLARAK İCRA TAKİP İŞLEMİ YAPILMASI HATALI OLDUĞUndan bu hatalı işlemin sonuçlarını bertaraf etme yönünde icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi kararı isabetli olmakla ilk derece mahkemesi kararı yerindedir. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 22. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2020/2216 KARAR NO:2021/683- YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2021/7667 KARAR NO:2022/710
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Konkordato & İflas” sayfasına dön