Birden Fazla İhaleye Yer Verilen Satış İlanının Yayınlanacağı Gazete Seçimine Dair Görüşümüz


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Birden fazla ihaleye yer verilen ilanlarda ilanın yerelde mi yoksa yurt genelinde yayınlanan gazetelerde mi yapılacağına dair görüş yazım aşağıdaki gibidir.

İcra ve İflas Kanunu'nun 114/4.Maddesinde "Toplam muhammen bedeli beş yüz bin Türk lirasına kadar olan SATIŞLAR için gazete veya internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmayacağına icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilir."

Bu maddeye dikkat edilirse, maddede satışlar kelimesi kullanılmış olup, ilanlar kelimesi kullanılmamıştır. İlan kelimesi kullanılsaydı ilanda birden fazla ihale bilgisine yer verildiğinde bu ihalelere konu muhammen bedeller toplamını dikkate alabilirdik ancak satışlar dediği için her bir satışa konu muhammen bedeli ilan değerlendirmesinde ayrı ayrı dikkate almamız gerekir. Satışlar kelimesi ile ayrıca bir genelleme yapılmış olup bu kelimenin öncesindeki şartlara sahip bütün satışlar için aynı durumun geçerli olduğu kastedilmektedir.

İcra ve İflas Kanunu'nun 114/4-2.Maddesinde yer alan "Toplam muhammen bedeli iki milyon Türk lirası ve üzerinde OLANLAR ... yurt genelinde .... günlük fiilî satışı elli bin adedin üzerinde olan .... bir gazetede yayınlatılır" şeklindeki hükmü değerlendirdiğimizde;

Eğer madde metni "muhammen bedelleri toplamı iki milyon Türk lirası ve üzerinde...." şeklinde olsaydı, muhammen bedelleri toplamı iki milyon ve üzeri olduğunda ilanın yurt genelinde yayımlanan gazetelerden birinde yapılması gerekirdi ancak madde “toplam muhammen bedeli iki milyon Türk lirası ve üzerinde. olanlar...” şeklinde olduğu için ilan birden fazla ihaleyi barındırsa bile ilanın yapılacağı gazete seçiminde her bir ihale için belirlenen muhammen bedeli ayrı ayrı dikkate alırız. Zira maddede “muhammen bedeli” diyerek çoğul bir ifadeye değil tekil bir ifadeye yer verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle toplam muhammen bedeli cümlesini; tek bir ilanda yer alıp farklı zamanlarda yapılacak ihaleye konu mahcuzların muhammen bedelleri toplamı olarak değil de, bu cümleyi, her bir ihaledeki muhammen bedeli belirlerken bu bedele katkısı olan unsurları dikkate alarak tek bir ihaleye ilişkin muhammen bedel toplamının bulunması şeklinde anlamak daha isabetli olur. Yani gazete ilanına konu her biri bir milyon TL olan üç farklı zamanda yapılacak ihale bilgisine yer verdiğimizde bizim toplam muhammen bedelimizi bu üç farklı ihalenin muhammen bedelleri toplamı olan üç milyon TL oluşturmaz. Ancak 10 adet taşınır tek bir ihalede satılacak ise bizim toplam muhammen bedelimiz bu 10 adet taşınırın değerleri toplamı olur. Diğer bir örnekle bir daire satacağımız zaman dairenin arsa payı değeri ile yapı bedeli toplamı bizim toplam muhammen bedelimizi oluşturur. Yanı sıra İİK'nun 128/son "Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevrilir." hükmü dikkate alınarak satış yapıldığında da tek bir ihale ile birden fazla mal ve hak satılacağı için bunların değerleri toplamı bizim muhammen bedeli toplamımızı oluşturur ve ilanın yapılacağı gazete seçiminde bu bedel dikkate alınır.


Özgür KOCA
İcra Müdür Yardımcısı
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön