1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Takip talebinde borçluya ödeme emri gönderilmemesi istemi takip başlatıldığı gerçeğini değiştirmez

Gönderilme zamanı: 01 Eki 2023, 08:15
gönderen Hepsihukuk
Davacı şirket hakkında açılan konkordato davasının görüldüğü . Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/*** Esas sayılı dosyasında, davacı hakkında 28/02/2021 tarihinden itibaren başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği, şikayete konu icra takibinin 29/03/2021 tarihinde kesin mühlet kararı verildikten sonra başlatıldığı, İİK'nın 297. maddesi gereğince yeni takip başlatılamayacağından, kesin mühlet kararından sonra başlatılan takibin taleple bağlı kalınarak durdurulmasına karar verilmiş olması isabetlidir. Takip talebinde, davacı borçlu şirket borçlu olarak gösterilerek aleyhinde takip başlatılmış, takip talebinde alacaklı tarafından hakkında konkordato talebi bulunduğundan davacı şirkete ödeme emri gönderilmemesi ve işlem yapılmayacağının belirtilmiş olması, davacı şirket hakkında kesin mühlet kararına aykırı olarak takip başlatıldığı gerçeğini değiştirmez. (İstanbul BAM 23. HD. T:06/06/2023, E:2021/2489, K:2023/929)