Takipte taraf olmayan 3. kişi mirasçıların itiraz başvurusunda bulunmaları mümkün değildir


İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı, İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Taahhüdü İhlal vb.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

İstinaf konusu, takibin kesinleşmesinden sonra vefat eden borçlu murisin mirasçılarının, gecikmiş itiraz ile borca itiraz başvurusuna ilişkindir.

Şikayete konu takip dosyasının incelenmesinde, alacaklı N.U. tarafından borçlu A.B. aleyhine, 26/05/2022 tarihinde, genel haciz yoluyla ilamsız icra başlatıldığı, ödeme emrinin borçluya 07/06/2022 tarihinde tebliğ edildiği, murisin taşınmazlarına 20/06/2022 tarihinde haciz konulduğu, borçlu murisin 02/07/2022 tarihinde vefat ettiği görülmektedir.

Bu durumda borçlu takipten sonra öldüğünden İİK.nun 53. maddesi gereğince alacaklının tereke aleyhine veya mirasçıların aleyhine takibin devamını istemesi gerekir. Somut olayda ise, takibin henüz mirasçılara yöneltilmediği anlaşılmaktadır.

Takipte taraf olmayan 3. kişi mirasçıların, taraf olmadıkları icra takibinde usulsüz tebligat/gecikmiş itiraz ile borca itiraz başvurusunda bulunması mümkün değildir.
Buna göre, istemin aktif husumet yokluğu nedeni ile reddine karar verilmesi gerekir. (Yargıtay 12. H.D.'nin 17/04/2012 T. 2011/25547 E. 2012/12788 K., 17/04/2012 T. 2011/25545 E. 2012/12789 K. ve 18.11.2013 T. 2013/28482 -36430 E.K. sayılı ilamları)

Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde, davacı mirasçıların istinaf başvurusu yerinde olmadığından, istinaf başvurusunun esastan reddi gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. (Konya BAM 7. HD. T:20/06/2023, E:2023/847, K:2023/928)
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel İcra Hukuku” sayfasına dön